Select Page

Pyrzowice – Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Jak dotrzeć do nieba?

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta to dla dzieci i ich rodziców dzień, w którym doświadczają miłości Boga do człowieka. Eucharystia jest niezwykłym darem Jezusa Chrystusa, który przed Swoim wniebowstąpieniem obiecał, że zawsze będzie z ludźmi i który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, i teraz.

Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasze serce. Komunia Święta przypomina nam, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem; jest też potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka i przypomnieniem, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga. Tak, jak kochająca matka karmi swoje dziecko własną piersią, tak jeszcze bardziej kochający Syn Boży karmi nas samym Sobą! To chyba najbardziej niezwykły przejaw wyobraźni Bożej miłości względem człowieka. I tak, jak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm dla niemowlęcia, jak mleko matki, tak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm duchowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak karmienie się Bogiem: Jego obecnością, miłością i prawdą.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania. Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

Po rocznym okresie parafialnych katechez prowadzonych przez Księdza Proboszcza Mirosława Sołtyska, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (29.maja 2022 r.) uczniowie klasy trzeciej Niepublicznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli po raz pierwszy w pełni we Mszy świętej, przyjmując do swoich dziecięcych serduszek pokarm dający życie wieczne i czując, jak wielką miłością obdarzył ich Bóg. W czasie homilii Ksiądz Proboszcz sięgając po raz kolejny po „Ewangelię KREDKAMI rysowaną”, czyli cykl kazań przygotowanych dla dzieci komunijnych wyjaśnił: co należy zrobić, aby dostać się do nieba; szczególną uwagę Ksiądz Mirosław zwrócił na znaki drogowe w życiu chrześcijanina, którymi jest Dziesięć przykazań Bożych i dwa przykazania miłości Boga i człowieka. Dzieci pierwszokomunijne ogromnie skupione słuchały słów swego Pasterza, który trudne prawdy wiary potrafi przedstawić w sposób niezwykle przejrzysty i klarowny, nie szczędząc przy tym dowcipu, który wywołuje uśmiech na twarzy dużych i małych parafian. Jednak Uroczystość Pierwszej Komunii w pyrzowickiej parafii to nie tylko słowa, ale również śpiew i gra na gitarze, którymi Ksiądz Proboszcz zawsze raduje nasze serca. Pod koniec Mszy świętej ubrane na biało dzieci wspólnie z Księdzem Sołtyskiem zaśpiewały i za pomocą gestów przedstawiły znaczenie słów pieśni: „Jesteś Królem”, czemu towarzyszył śpiew całej parafii. Po odebraniu z rąk Księdza Proboszcza chlebków nadszedł czas na pamiątkowe zdjęć, a następnie wspólnie świętowanie całych rodzin jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu dzieci.

W kolejnych dniach Białego Tygodnia dzieci w otoczeniu swoich bliskich uczestniczyły we Mszach świętych i modliły się za wytrwanie w łasce uświęcającej, za swoich Rodziców, Dziadków, nauczycieli i katechetów, składały ofiary na misje, a także pamiętały o modlitwie za całą parafię.

Dzieciom pierwszokomunijnym i ich Rodzinom życzymy, aby sakrament Eucharystii umocnił ich w drodze do świętości, stale przypominał o Bożej miłości i umacniał rozpoczętą przyjaźń z Jezusem.

Dzieci, które przyjęły Sakrament Eucharystii:

Zuzanna Czapla – Pyrzowice

Mateusz Kłys – Pyrzowice

Aleksander Meiser – Pyrzowice

Radosław Mucha – Pyrzowice

Dominik Sokoła – Pyrzowice

Jakub Wieczorek – Pyrzowice

Kinga Wojtala – Pyrzowice

Autorka tekstu: Anna Gładkowska, katechetka w NSP w Pyrzowicach

Galeria